eBiuletyn-Newsletter

Szukaj

Postanowienia ogólne

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Serpone zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu. Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny mogą być obciążane dodatkowymi opłatami za przesyłkę.

Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną: sklep@serpone.pl, sklep@sakro.pl lub telefonicznie: 501-175-878. Możliwe jest również pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną (listem poleconym) na adres: Serpone Polska Sp. z o.o., 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3.

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie potwierdzenia przez zespół sklepu złożenia zamówienia przez klienta.

Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość 
e-mail) lub faxem, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub
e-mailem).

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji. Domniemywa się, że sprzedawca przyjął zamówienie do realizacji bezpośrednio w momencie złożenia zamówienia telefonicznie, chyba że obsługa sklepu zastrzegła konieczność późniejszego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim przypadku, zastosowanie ma punkt regulaminu dotyczący zamówień składanych przez internet lub tel.

Zespół sklepu Serpone dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (Zwrotowi nie podlegają artykuły liturgiczne: monstrancje, kielichy, puszki, relikwiarze, tabernakula i inne wykonane na zamówienie lub (i) na specjalne życzenie klienta za wyjątkiem uszkodzenia w czasie transportu lub wykrycia wad ukrytych produktu).

Realizacja zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną oraz potwierdzi przybliżony czas realizacji dla każdego z produktów. Podane terminy liczone są w dniach roboczych. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem lub ich części Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (np. częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji
i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie 
z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu (odstąpienia od umowy, zwrotowi nie podlegają artykuły liturgiczne: monstrancje, kielichy, puszki, relikwiarze, tabernakula i inne wykonane na zamówienie lub (i) na specjalne życzenie klienta za wyjątkiem uszkodzenia w czasie transportu lub wykrycia wad ukrytych produktu).

W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru. Jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty są dostępne od ręki w naszym magazynie. Podane terminy liczone są w dniach roboczych. Jeżeli są Państwo zainteresowani innym sposobem wysyłki lub płatności prosimy o kontakt na email: sklep@sakro.pl lub telefonicznie na nr  501-175-878.

Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (zamówienia do wartości 200 PLN). Kupujący może być obciążany kosztami dostawy, których wielkość jest zależna od ciężaru przesyłki i metody jej dostarczenia. Każdorazowo sprzedawca poinformuje kupującego o kosztach dostawy zamówionych produktów. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki.

Nieodebranie przesyłki z zamówionym towarem jest jednoznaczne z naliczeniem kosztów przesyłki i zwrotu poniesionych przez sklep. Zamawiający zobowiązuje się w razie nieodebrania przesyłki w terminie do pokrycia kosztów przesyłki i zwrotu.

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób: 

  1. Przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku dostępny jest w linku KONTAKT oraz podawany jest w koszyku gdy wybierzecie Państwo opcję płatności PRZELEW. Na życzenie podajemy numer rachunku bankowego również przez pocztę e-mail lub faksem po skierowaniu zamówienia do realizacji. Na życzenie wysyłamy fakturę pro-forma (dotyczy odbiorców instytucjonalnych). Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.
  2. Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem. W przypadku Poczty Polskiej wartość transakcji opłacanych w ten sposób jest ograniczona do 200 PLN.
  3. Przy odbiorze, czyli osobiście w siedzibie sklepu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innym sposobem wysyłki lub płatności prosimy
o kontakt na email:
sklep@sakro.pl lub telefonicznie na nr  501-175-878.

 

Gwarancja, rękojmia i zwrot towaru

Wszystkie produkty oferowane w e-sklepie Serpone są fabrycznie nowe (wyjątek stanowią produkty oferowane w Outlecie wyprzedażowym Serpone), wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Wyjątek stanowią produkty oferowane w Outlecie wyprzedażowym Serpone.

Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

W przypadku uznania odstąpienia od umowy wysyłamy zwracane pieniądze w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia (od otrzymania reklamowanego produktu). Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup. Przesyłkę należy odesłać poprzez Pocztę Polską: listem poleconym ekonomicznym lub paczką pocztową ekonomiczną. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Dostarczenie (zwrot) uszkodzonej lub niezgodnej z opisem przesyłki powinno nastąpić w ciągu maksymalnie 10 dni od daty sprzedaży (odbioru). Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

 

Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie oraz wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie "gazetki (newsletera)", jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania tejże gazetki.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

Postanowienia końcowe

Właścicielem sklepu jest firma Serpone Polska Sp. z o.o.

Adres siedziby sklepu (Biuro Serpone Polska, 25-302 Kielce, ul. Mała 4) jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd w Kielcach, właściwy dla siedziby sprzedawcy.

 

 

 

 


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Szukaj